O pracowni

W latach 2013-2016 dr Alicja Jagielska-Burduk kierowała projektem naukowym zakwalifikowanym do finansowania w ramach konkursu Sonata 2012 Narodowego Centrum Nauki ”Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury” 2012/05/D/HS5/02822. W projekcie uczestniczyli dr Wojciech Szafrański (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Łukasz Gaweł (Uniwersytet Jagielloński, Muzeum Narodowe w Krakowie) oraz mgr Agnieszka Szymańska –Palaczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Pracownia Prawa Ochrony Dziedzictwa Kulturowego była zaangażowana w organizację cyklicznych ogólnopolskich konferencji „Seminarium prawa ochrony zabytków dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego” w Lubostroniu. Do tej pory odbyły się trzy edycje Seminarium (2014, 2015, 2016)

Kontakt

Kierownik
dr Alicja Jagielska-Burduk
e-mail: ajag@ukw.edu.pl
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz

Pracownia Prawa Dziedzictwa Kulturowego
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz